Przejdź do treści
 

Warunki rezerwacji

Pobyty tygodniowe (co najmniej 1 tydzień, rozpoczynające się i kończące w sobotę) – w okresie lipiec-sierpień. Pobyty dobowe (co najmniej 3 doby) – w okresie maj-czerwiec i wrzesień - październik.

Doba noclegowa od 16:00 do 10.30

Warunkiem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 30% kosztów pobytu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji. Zaliczkę prosimy wpłacić na konto Banku PEKAO S.A.O/Warszawa - nr rachunku 84 1240 6292 1111 0010 6654 8910.

Wpłacona zaliczka zostanie rozliczona z kosztami Państwa pobytu. W tytule wpłaty prosimy o podanie: imienia i nazwiska osoby zamawiającej, numer rezerwacji. W przypadku braku potwierdzenia wpłaty zaliczki, w wyżej podanym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.

W terminie 14 dni przed planowanym przyjazdem należy zapłacić kwotę za całość pobytu pomniejszoną o wpłaconą zaliczkę na wskazany powyżej nr rachunku.

W wypadku rezygnacji z pobytu po wpłacie zaliczki Gość powinien powiadomić o tym fakcie OW INCO Międzywodzie. Anulowanie rezerwacji w terminie:

  • do 31-go dnia przed uzgodnioną datą przyjazdu – odbywa się bezkosztowo
  • od 30 do 14 dnia przed uzgodnioną datą przyjazdu zostanie potrącone 50% pobranej zaliczki
  • poniżej 14 dnia przed uzgodnioną datą przyjazdu zostanie potrącone 100% pobranej zaliczki

Copyright INCO | Polityka cookies

Realizacja: NGwebs